Tavoitettavuus

Olemme tavoitettavissa!

Aina 24/7
Kanavapuhdistus puhdistaa ilmanvaihtokanavia ja ilmanvaihtojärjestelmiä lähes koko Suomen alueella. Hyvälaatuinen sisäilma vaikuttaa vireystilaan, unen laatuun ja yleiseen asumisviihtyvyyteen, mistä johtuen ilmanvaihtokanavien puhdistus on jokaisen kiinteistön perushuoltoon ja ylläpitoon liittyvä työ. Hyvän sisäilman tunnusmerkkeinä ovat oikea huonelämpötila, sopiva ilman kosteus, puhtaus ja raikkaus (henkilökunnalla vuosikymmenten kokemus)
Lue lisää

Sisäilma

(Allergia- ja Astmaliiton opas)
- ihmisen tärkein ympäristö ihminen käyttää tavallisesti vuorokaudessa litran verran ruokaa ja kaksi litraa vettä mutta vähintään 15 000 litraa ilmaa. Tästä valtaosa , jopa yli 90 %, on sisäilmaa. Erilaiset sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat kuitenkin niin asunnoissa kuin muissakin rakennuksissa valitettavan yleisiä. Rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät. Tärkeimmät tekijät ovat kunnossa olevat rakenteet ja toimivat ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet. Erityisesti allergiaa ja astmaa sairasravalle tärkeää on poistaa sisätiloista erilaiset oireita aiheuttavat ja lisäävät tekijät, kuten allergeenien ja epäpuhtauksien lähteet. Esimerkiksi tupakointi, lemmikkieläimet ja pölyävät materiaalit voivat aiheuttaa erilaisia terveys- ja viihtyisyyshaittoja.

Hyvän sisäilman tunnusmerkit

Puhdas raikas ilma Ilmanvaihtoventtiili kaikissa huoneissa Oikea huonelämpötila, yleensä 21 – 22 °C Sopiva ilman kosteus, lämmityskaudella 25 – 45 % Ei häiritsevää melua.

Sisäilman aiheuttamat haitat

Huonon sisäilman aiheuttamat terveyshaitat ilmenevät erilaisina oireina ja sairauksina. Näitä voivat olla esimerkiksi hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytys, päänsärky, väsymys, kuumeilu ja hengitystieinfektiot sekä pitkäaikaiset sairaudet kuten astma. Oireita ja sairauksia aiheuttavat myös monet muut tekijät kuin sisäilma. Sisäilmaa on syytä epäillä ongelmien aiheuttajiksi, jos oireet selvästi liittyvät rakennuksessa oleskeluun, esimerkiksi jos oireet helpottuvat tai häviävät oltaessa poissa rakennuksesta. Terveyshaittojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa myös epäviihtyisyyttä ja alentaa työtehoa. Erilaiset oireet ja viihtyisyysvalitukset ovat varsin yleisiä niin asunnoissa, päiväkodeissa, kouluissa kuin toimistorakennuksissakin.

Yleisimmät sisäilmahaitat

Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut Veto ja liian alhainen lämpötila Liian korkea lämpötila Kuiva ilma Melu Ilman epäpuhtaudet - pölyt: huonepöly, ulkoa tuleva pöly ja noki, mineraalivillakuidut, asbestikuidut - allergeenit: siitepölyt, eläinpölyt, pölypunkit - mikrobit: homeet, hiivat, bakteerit - kaasumaiset aineet: hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). formaldehydi, ammoniakki, radon, tupakansavu

Sisäilmaongelmien selvittäminen

Erilaiset sisäilmaan liittyvät puutteet ja viat ovat rakennuksissamme hyvin yleisiä. Useimmiten sisäilmaongelmat liittyvät puutteelliseen ilmanvaihtoon, rakennus- ja sisustusmateriaalien pöly- ja kemikaalipäästöihin, rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin, epäpuhtauksia tuottaviin toimintoihin, epätyydyttäviin lämpöoloihin tai meluhaittoihin. Sisäilmaongelmien selvittäminen ja sisäilman laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden määrittäminen vaativat tietoa sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä ja rakennusteknistä ammattitaitoa.

Työkohteitamme ovat omakotitalot, paritalot, rivitalot, kerrostalot, liikekiinteistöt, suurkeittiöt, teollisuustilat yms. Puhdistamme kaikki ilmastointijärjestelmät.

Hyvä sisäilma vaikuttaa elämäämme halusimme tai emme!

Sisäilmaoireisiin sinun kannattaa reagoida jo tänään!

Tiedustele

(